Lesné spoločenstvo Kubrica - pozemkové spoločenstvo